Aydın Eğitim Modeli

 •  

  Aydın Eğitim Modeli


  Aydın Eğitim Modeli yenilikçi bakış açısının sonucudur. Akay Eğitim Kurumları olarak ‘Yeni Okul – Yeni Sınıf – Yeni Öğretmen‘ eğitim dizisi ile tekrarlardan sıyrılıp, öğrencinin bireysel  özelliklerini göz ardı etmemek adına  ‘Her öğrenci hakkını alır’ ilkesi ile var olan klasik eğitim anlayışını değiştirerek  yol almaktayız.

  Aydın Eğitim Modelinin ikinci ilkesi ise ‘Öğrencilerin tüm eğitsel ihtiyaçlarının okulda karşılanmasıdır. Akay Eğitim Kurumlarının tüm öğrencileri, gerek okul materyalleri gerek ders içerikleri gibi birçok eğitsel alanda destek ve çeşitlendirme düşüncesine girme ihtiyacı hissetmez. Böylelikle zihinsel ve bedensel performansını, ait olduğu kurumda, kendi gelişim ve öğrenme sürecinde kullanır.

  ‘Her çocuk hakkını alır’ ve ‘Öğrencinin eğitsel ihtiyaçları okulda karşılanır’ ilkeleri ile yola çıkılan bu modelde öğrencilerin bireysel özelliklerine odaklanılır ve eğitimin üç süreci üzerinde durulur:

  1. Bilişsel Gelişim,
  2. Sosyal Gelişim,
  3. Duygusal Gelişim. 

  Aydın Eğitim Modelinde Bu Üç Süreç Nasıl İşler?


  1) Bilişsel Gelişim:

  Merkezine öğretmenin yerleştirildiği ve müfredatın etkili olduğu alandır. Akay Eğitim Kurumlarında öğretmen ‘Otoriter’ değil ‘Otorite’dir. Akay Eğitim Kurumları alan bilgisine sahip, öğretim yöntem ve tekniklerini aktif kullanabilen, sınıf yönteminde etkin, telaşsız, sorun değil çözüm odaklı eğitim kadrosuna sahiptir.

  2) Sosyal Gelişim:

  Sosyalleşme süreci her gelişim dönemi için farklı ihtiyaçlar çıkarır. Aydın Eğitim Modeli sosyal gelişimde ‘Paket Programa’ dayanmaz. Öğrencinin olağan yaşam akışı içerisinde ip uçlarını verdiği özellikleri sosyal gelişim programının merkezini oluşturur. Kısaca öğrencinin başlattığı davranışlar sosyal gelişiminin anahtar rolüdür.

  3) Duygusal Gelişlim:

  Eğitim, Öğrenci – Öğretmen – Veli işbirliğine dayanır. “Aydın Eğitim Modeli” duygusal gelişim sürecinin merkezine aileyi koyar. Akay Eğitim Kurumları’nda öğrencilerin eğitim süreçleri, öğretmenlerimizin doğru ve güvenilir tespitleri ebeveynler ile bire bir görüşmelerde paylaşılır. Tüm öğrencilerin ailevi değerleri göz ardı edilmeksizin öğrenciye yönelik çalışmalar değerlendirilir.

  Akay Eğitim Kurumları olarak esas alınan “Aydın Eğitim Modeli” ile hayatta bir hedefe sahip, her koşulda iç motivasyonu sağlanmış, başarıyı tatmış, çaresizliği değil sorunları çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.

 • İlkelerimiz ve Eğitim sistemiz hakkında

  daha fazla bilgi almak için; formumuzu doldurun sizi arayalım!