İlkokul

  • Okulumuzda uygulana program öğrencilerimizin okula uyum sağlamalarını çok kısa sürede çözmektedir. Bireysel özellikleri sürekli olarak izlenmekte ve bu özelliklere uygun olarak öğretim yöntemlerimiz şekillenmektedir. İhtiyaç duyan öğrencilerimizin bireysel etüt çalışmalarına katılmaları sağlanmaktadır. Özellikle özgüven gelişimlerine katkı yapacak şekilde sosyal etkinliklere katılımları 1.sınıftan itibaren desteklenmektedir.

    Haftalık toplantılar şeklinde düzenlenen rehberlik hizmetleri sayesinde çocuklarımızın olgunlaşmaları sağlanmaktadır. Günlük 9 dersten oluşan programın branş derslerini ilgili öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. 1.sınıfın ikinci döneminden itibaren İngilizce ağırlıklı olarak ders programına alınmaktadır.

    İlkokul özellikle bilişsel becerilerin yanısıra sosyo-psikolojik gelişimin de önemli bir evresini oluşturmaktadır. Ders başarısı önemli olmakla beraber öğrencilerimizin ilgilerini keşfetme ve güçlü ilgi alanları yönlendirilerek geleceklerinin şekillenmesinde izleyecekleri yolu sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri en önemli amacımızı oluşturmaktadır.

  • İlkelerimiz ve Eğitim sistemiz hakkında daha fazla bilgi almak için formumuzu doldurun sizi arayalım!