Anadolu Lisesi

 • Anadolu Lisemizde eğitim Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olmanın yanında 9. Ve 10. Sınıf gruplarımızda haftada en az 14 saat birinci yabancı dil İngilizce ve bunun yanında ikinci yabancı dil olarak da Almanca eğitimi verilmektedir. Haftalık uygulanan konu kavrama sınavları ile öğrencilerimizin eksik oldukları konular hafta sonu yapılan grup etütlerimizle desteklenmektedir.
  Öğrencilerimizin gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi tarafından ihtiyaca yönelik test ve envanterler uygulanmaktadır.
  11. sınıf öğrenci gruplarımızda müfredat derslerinin yanı sıra eğitim öğretim yılının 2. Yarısında Üniversite Sınavına Giriş sürecine başlanmaktadır. Hafta içi her gün ve hafta sonu yapılan grup dersleriyle eksikleri desteklenmektedir.
  12. sınıf öğrencilerimiz tamamen Üniversite Sınavına Giriş sürecinde yoğun bir tempoyla mevcut sürece hazırlanmaktadır. Dönem başında her ay, sınava 3 ay kala haftada 2-3 deneme sınavlarıyla performansları ölçülmektedir.
  Okulumuz 9. Sınıf itibariyle öğrencilerini sınav tekniğine yönelik hazırlayan bir kurumdur. Okul ve dershane mantığıyla hareket ederek hem diploma veren hem de üniversite kazandıran Anadolu Lisemiz bu süreçte öğrencilerinin psikolojik, sosyal ve duyusal gelişimini de göz ardı etmemektedir.
  Anadolu Lisemiz dönem içinde çeşitli Yükseköğretim Kurumlarıyla işbirliği içinde seminer düzenlemekle birlikte üniversite gezileri de planlanmaktadır.

  Deneme sınavları ve hafta sonu etütleri ile bireysel etütler öğrencilerimizin sınava hazırlanmaları sağlanmaktadır. Akay okulları bu özellikleriyle ayrıcalıklı bir konumdadır. Çünkü öğrencilerimizin tüm eğitsel ihtiyaçlarını karşılama iddiasındadır.

  Okul öğrenmelerinin öğrencilerimize ilginç gelmediğini bilerek davranmaktayız. Dış dünyanın renkli ve hareketli oluşu okulu (dersi) sıkıcı kılmaktadır. Yenilikçi sınıf yönetimi anlayışımızla bu olumsuz durumu fırsata çevirmekteyiz.