PDR & Ölçme Değerlendirme

 • Akay Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi


  12-18 yaş dönemini kapsayan Rehberlik Hizmetleri, “Ergenlik Dönemi” özelliklerini de dikkate alarak, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmaları kapsamaktadır.

  Akay Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi


  Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Akay Eğitim Kurumları’nın aydın eğitim modeli doğrultusunda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

 • Rehberlik Çalışmalarımız

 • Bireysel Görüşmeler

  Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.

  Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla:

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır,
  • Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.

  Veli Görüşmeleri

  Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

  Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

  Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminer Çalışmalarından örnekler:

  • “Test Çözme Teknikleri”
  • “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri”
  • “Öğrenme ve Keşfetme”
  • “Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri”
  • “Zaman Yönetimi”

 • Veliye Yönelik Grup Çalışmaları

  Velilere yönelik grup çalışmaları, velilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde yapılır.

  Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları

  Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.
  Etkinlikler

  • “Zaman Yönetimi”
  • “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”
  • “Sınavlara Etkili Hazırlanma”
  • ”Plan Yapma ve Uygulama”
  • “Öğrenmeye Güdülenme”
  • “Öğrenme Engellerini Aşma”
  • “Mesleki Rehberlik”

  kapsamında çalışmalar yapılmaktadır

  Seminerler

  Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

  “Akay Aile Okulu Seminerleri” adı altında velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenir.

 • İlkelerimiz ve Eğitim sistemiz hakkında daha fazla bilgi almak için formumuzu doldurun sizi arayalım!